ALIANTA RENASTEREA NATIONALA
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
UN POPOR CARE ALEGE POLITICIENI CORUPTI SI TRADATORI NU ESTE VICTIMA CI COMPLICE
PARIUL LUI PASCAL
HRISTOS NU NE-A CERUT NICIODATA SA FIM PROSTI SAU TAMPITI
TITU MAIORESCU - EU NU VOI PERMITE CA ULITA SA NE FACA LEGI
SPUNE NU, IDEOLOGIEI DE GEN!
ISAAC NEWTON - OAMENII SUNT SINGURI PENTRU CA IN LOC DE PODURI CONSTRUIESC ZIDURI
previous arrow
next arrow

CE FACI PENTRU TINE, PIERE ODATĂ CU TINE. CE FACI PENTRU ALȚII... RĂMÂNE!

MOTIVAREA JUDECĂTORILOR CCR CARE AU DECIS PENTRU NORMALITATE. DE CE ESTE FIREASCĂ ȘI LEGITIMĂ INIȚIATIVA MILIOANELOR DE ROMÂNI CARE AU SEMNAT PTR REVIZUIREA CONSTITUȚIEI CA SĂ PROTEJEZE FAMILIA ÎMPOTRIVA DEVIAȚIEI LGBT.

CURTEA CONSTITUTIONALA

„Art. 48 din Constituție definește instituția căsătoriei în corelație cu protecția copiilor… Numai din uniunea DINTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE, indiferent dacă este în căsătorie sau în afara ei, se pot NAȘTE copii” (Motivarea)

NORMALITATEA A ÎNVINS DIVERSITATEA LGBT
LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Cele aproximativ trei milioane de români care au semnat pentru o protecție sporită acordată prin Constituție noțiunii fundamentale de „familie” – cerând redefinirea acesteia prin înlocuirea sintagmei „între soți” cu sintagma „ÎNTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE” – au avut câștig de cauză la CCR pentru un motiv simplu: „Numai din uniunea dintre un bărbat și o femeie, indiferent dacă este în căsătorie sau în afara ei, se pot NAȘTE copii”. Astfel își justifică cei nouă judecători ai Curții Constituționale Decizia nr. 580/20.07.2016, adoptată cu UNANIMITATE DE VOTURI, prin care au stabilit că inițiativa legislativă intitulată „Lege de revizuire a Constituției României” este normală și legitimă. Este vorba despre cunoscuta inițiativă cetățenească privind modificarea art. 48 alin. (1) din Constituție – „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor” – care ar urma să fie redactat sub forma „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită ÎNTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”.

Considerentele Deciziei nr. 580/20.07.2016 au fost date publicității, vineri, 14 octombrie 2016, aceasta urmând a fi publicată în Monitorul Oficial, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare. Înainte de a reda ceea ce noi considerăm a fi cel mai important pasaj din motivare (paragraful 42), să mai spunem că la adoptarea soluției, a participat și fosta președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Livia Stanciu, aflată la prima sa ședință la instanța de contencios constituțional, după numirea la CCR (13 iulie 2016).

Iată ce statuează Curtea în paragraful 42 din Decizie:

„Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române, prin noțiunea ‘a suprima’ se înțelege ‘a face să dispară, a înlătura, a elimina, a anula’. Examinând redactarea art. 48 alin. (1) din Constituție, propusă de inițiatorii revizuirii, Curtea constată că aceasta nu este de natură să facă să dispară sau să înlăture, elimine ori anuleze instituția căsătoriei. De asemenea, toate garanțiile dreptului la căsătorie, astfel cum sunt consacrate în textul constituțional de referință, rămân neschimbate. Prin înlocuirea sintagmei ‘între soți’ cu sintagma ‘ÎNTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE’, se realizează doar o precizare în privința exercitării dreptului fundamental la căsătorie, în sensul stabilirii exprese a faptului că aceasta se încheie între parteneri de sex biologic diferit, aceasta fiind, de altfel, chiar semnificația originară a textului. În anul 1991, cand Constituția a fost adoptată, căsătoria era privită în România în accepțiunea sa tradițională, de uniune ÎNTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE. Această idee este susținută de evoluția ulterioară a legislației în materia dreptului familiei din România, precum și de interpretarea sistematică a normelor constituționale de referință. Astfel, art. 48 din Constituție, definește instituția căsătoriei în corelație cu protecția copiilor, deopotrivă ‘din afara căsătoriei’ și ‘din căsătorie’. Este evidentă, deci, componenta biologică ce a fundamentat concepția legiuitorului constituant în privința căsătoriei, fiind fără îndoială că aceasta a fost privită ca UNIUNEA DINTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE, câtă vreme numai dintr-o astfel de uniune, indiferent dacă este în căsătorie sau în afara ei, se pot NAȘTE copii”.

Prezentăm în continuare, integral, MOTIVAREA DECIZIEI CCR privind inițiativa legislativă cetățenească intitulată „Lege de revizuire a Constituției României”:

„36. Pronunțarea cu privire la constituționalitatea intrinsecă impune analiza prin raportare la dispozițiile art. 152 alin. (1) si (2) din Constituție, pentru a determina dacă obiectul revizuirii îl constituie caracterul național, independent, unitar și indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independența justiției, pluralismul politic și limba oficială, precum și dacă modificările propuse au ca efect suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale sau a garanțiilor acestora.

37. Realizând această verificare, Curtea constată că inițiativa de revizuire are ca obiect un text cuprins în Titlul II al Constituției – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, respectiv art. 48 – Familia, care are în prezent următorul cuprins:

‘(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.

(2) Condițiile de încheiere, de desfacere și de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

(3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie.’

38. Se propune o nouă redactare a alin. (1) al art. 48 din Constituție, după cum urmează: ‘Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită ÎNTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.’ Deosebirea față de redactarea actuală a aceluiași alineat constă în înlocuirea sintagmei ‘între soți’ cu sintagma ‘ÎNTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE’.

39. Curtea constată că această modificare nu pune în discuție valorile expres și limitativ enumerate de art. 152 alin. (1) din Constituție, și anume: caracterul național, independent, unitar și indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independența justiției, pluralismul politic și limba oficială. Prin umare, inițiativa de revizuire a Constituției este constituțională prin raportare la dispozițiile alin. (1) al art. 152 din Legea fundamentală.

40. Analizând, în continuare, conformitatea modificării propuse cu prevederile alin. (2) al art. 152 din Legea fundamentală, referitoare la interdicția suprimării vreunui drept sau libertate fundamentală sau a garanțiilor acestora, Curtea constată, mai întâi, că textul propus a fi modificat are ca denumire marginală Familia, iar, în conținut, stabilește o serie de principii și garanții în privința căsătoriei. Având în vedere conținutul reglementării, Curtea reține că art. 48 din Constituție consacră și protejează dreptul la căsătorie, și relațiile de familie rezultând din căsătorie, distinct de dreptul la viața familială/ respectarea și ocrotirea vieții familiale, cu un conținut juridic mult mai larg, consacrat și ocrotit de art. 26 din Constituție, potrivit căruia ‘(1) Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată. (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.’ Noțiunea de viață de familie este complexă, cuprinzând inclusiv raporturile de familie de fapt, distinct de relațiile de familie rezultând din căsătorie, a căror importanță a îndrituit legiuitorul constituant să evidențieze distinct, în art. 48, protecția relațiilor de familie rezultând din căsătorie și din legătura între părinți și copii.

41. Întrucât propunerea de revizuire a Constituției vizează doar căsătoria și relațiile de familie ce rezultă din căsătorie, iar nu viața de familie în sensul art. 26 din Constituție, Curtea urmează să stabilească numai dacă prin modificarea propusă de inițiatorii revizuirii Constituției se suprimă dreptul la căsătorie, ori o garanție a acestuia.

42. Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române, prin noțiunea ‘a suprima’ se înțelege ‘a face să dispară, a înlătura, a elimina, a anula’. Examinând redactarea art. 48 alin. (1) din Constituție, propusă de inițiatorii revizuirii, Curtea constată ca aceasta nu este de natură să facă să dispară sau să înlăture, elimine ori anuleze instituția căsătoriei. De asemenea, toate garanțiile dreptului la căsătorie, astfel cum sunt consacrate în textul constituțional de referință, rămân neschimbate. Prin înlocuirea sintagmei ‘între soți’ cu sintagma ‘ÎNTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE’, se realizează doar o precizare în privința exercitării dreptului fundamental la căsătorie, în sensul stabilirii exprese a faptului că aceasta se încheie între parteneri de sex biologic diferit, acesta fiind, de altfel, chiar semnificația originară a textului. În anul 1991, când Constituția a fost adoptată, căsătoria era privită în România în accepțiunea sa tradițională, de UNIUNE DINTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE. Această idee este susținută de evoluția ulterioară a legislației în materia dreptului familiei din România, precum și de interpretarea sistematică a normelor constituționale de referință. Astfel, art. 48 din Constituție definește instituția căsătoriei în corelație cu protecția copiilor, deopotrivă ‘din afara căsătoriei’ și ‘din căsătorie’.
Este evidentă, deci, componenta BIOLOGICĂ ce a fundamentat concepția legiuitorului constituant în privința căsătoriei, fiind fără îndoială că aceasta a fost privită ca UNIUNEA DINTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE, câtă vreme numai dintr-o astfel de uniune, indiferent dacă este în căsătorie sau în afara ei, se pot NAȘTE copii.

43. Astfel fiind, Curtea CONSTATĂ ca inițiativa de revizuire a Constituției ESTE CONSTITUȚIONALĂ în raport de prevederile art. 152 alin. (2) din Constituție, întrucât nu suprimă dreptul la căsătorie ori garanții ale acestuia”.

*Citiți AICI Decizia CCR nr. 580/20.07.2016 privind constituționalitatea inițiativei legislative „Lege de revizuire a Constituției României”

SURSA:

http://www.luju.ro/dezvaluiri/evenimente/decizie-pentru-normalitate-judecatorii-curtii-constitutionale-explica-de-ce-este-fireasca-si-legitima-initiativa-milioanelor-de-romani-care-au-semnat-pentru-revizuirea-constitutiei-cu-scopul-protejarii-familiei-in-fata-deviantei-lgbt-art-48-din-constituti

Tagged with:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOMIS THE CAT:

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament.

Blogul lui Tomis the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului.
error: Content is protected !!