previous arrow
next arrow
Slider

CE FACI PENTRU TINE, PIERE ODATĂ CU TINE. CE FACI PENTRU ALȚII... RĂMÂNE!

BINELE ȘI RĂUL NU POT FI RELATIVIZATE, ORICÂT S-AR ZBATE ATEII!

ATEUL REFUZĂ SĂ VADĂ DOVEZILE EXISTENȚEI LUI DUMNEZEU

Recent, am vizionat pagina Facebook a unei tinere vizitatoare a blogului meu (care scrie poezii deosebite) și am avut o surpriză extrem de neplăcută (chiar șocantă) să constat că tocmai ea!!! promovează o teză profund greșită, falsă din toate punctele de vedere, o idee care n-are absolut nimic în comun cu litera și spiritul Evangheliei, ci mai degrabă cu ATEISMUL care începe să acapareze sufletele românilor din ce în ce mai mult.

Vă redau mai jos acest pasaj ca să vedeți despre ce e vorba:

“Nu există păcat şi nu există nici virtute. Nu există decât fapte ale oamenilor şi toate sunt o părticică din unul şi acelaşi lucru.”

Sunt sigur că dacă o voi întreba pe această tânără “care este credința ta?”,
ea îmi va spune că este creștină ortodoxă. De aceea, stau și mă întreb, mă gândesc, mă gândesc și iar mă gândesc până m-apucă amețeala, OARE CARE O FI LEGĂTURA DINTRE TEZA ATEISTĂ PROMOVATĂ DE TÂNĂRA POETĂ ȘI CREDINȚA ORTODOXĂ?!?!? Nu cumva sunt două viziuni aflate în antagonism?!? Dacă această tânără ar consulta un duhovnic ortodox, oare dânsul ar fi de acord cu asemenea idei antibiblice și anticreștine? Cum adică “nu există decât fapte ale oamenilor şi toate sunt o părticică din unul şi acelaşi lucru”??? Cum adică “nu există păcat și nu există nici virtute”?!? Adică păcatele și virtuțile sunt cumva niște sinonime? Sunt unul și același lucru?!? Adică putem să așezăm pe aceeași treaptă păcatul și virtutea? Păcatul și virtutea se diluează și se contopesc?!? Uau!!! Am trăit s-o aud și pe-asta!!! Păi, în Biblie parcă scrie cu totul altceva! Aaa… am uitat… suntem creștini de 2000 de ani dar n-avem nevoie de Sfânta Scriptură și nici de învățăturile ei… Sunt mai importante citatele „operelor” diverșilor autori ateiști care zbiară și se tăvălesc pe toate părțile ca să distrugă credința creștină…

Când văd tot timpul români care promovează (pe blogurile lor) idei de genul „nu există nimic” (vezi aberațiile de genul „nu există păcat și nu există nici virtute”) îmi dau seama că secularizarea/ateizarea României se derulează pe repede înainte. Așa zisul “creștinism ortodox” (din acela vechi de 2000 de ani cu care ne batem cu pumnul în piept și ne lăudăm) al românilor este înlocuit treptat de un soi de NIHILISM ateist păgubos. Păi dacă „nu există păcat și nu există nici virtute” atunci să nu ne mai mirăm că poporul român a ajuns unde a ajuns, că timp de ani și ani de zile, în fruntea Statului Român s-a constituit și și-a făcut de cap UN GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT care a furat sute de milioane de euro din bugetul Statului, să nu ne mai mirăm că antimafia era… chiar MAFIA ÎN PERSOANĂ!!! Să nu ne mai mirăm când vedem că manelizarea, ferentarizarea și interlopizarea României au avut succes și au reușit să distrugă din punct de vedere moral, atât lumea politică, cât și o mare parte a oamenilor de rând. În loc ca personalitățile publice să fie niște puncte de reper de la care să luăm lumină, asistăm la o degradare valorică și morală fără precedent în istoria românilor! DE CE?!? Pentru că „nu există păcat și nu există nici virtute” sau cu alte cuvinte „nu există Dumnezeu” și atunci românii își fac de cap, trăiesc după bunul lor plac pentru că așa sunt îndoctrinați de ateii din Europa Occidentală și din Statele Unite.

CE SPUNE BIBLIA DESPRE PĂCATE ȘI DESPRE VIRTUȚI?
SPUNE CUMVA CĂ SUNT ACELAȘI LUCRU?

Nici vorbă de așa ceva! O minciună diavolească mai mare ca asta nu există pe fața pământului! Sfânta Scriptură face o disociere CLARĂ ȘI FĂRĂ POSIBILITĂȚI DE INTERPRETARE între păcat și virtute. Degeaba se chinuie ateii să răstălmăcească Biblia și să pună un semn de egalitate între elementele antagonice ireductibile. Lumina nu poate fi același lucru cu Întunericul, Binele nu poate fi același lucru cu Răul, așa cum nici Viața nu poate fi același lucru cu Moartea! Lucrurile sunt foarte clare pentru un om cu mintea limpede și întreagă dar nu sunt clare deloc pentru cei cu mintea întunecată…

Iată ce spune Biblia despre PĂCATE și despre VIRTUȚI. Să citim câteva pasaje din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni capitolul 5 ca să închidem gurile ateilor batjocoritori de Dumnezeu:

Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că CEI CE FAC ASTFEL DE LUCRURI, NU VOR MOȘTENI ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU! (Galateni 5:19-21)

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” (Galateni 5:22-23)

De asemenea, pentru ca lucrurile să fie foarte clare, Biblia mai spune că firea pământească (generatoare de păcate) și Duhul Sfânt (generator de virtuți) SUNT LUCRURI POTRIVNICE UNELE, ALTORA!!! (vezi versetul de mai jos)

Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele, altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi! (Galateni 5:17)

Tot în Sfânta Scriptură ni se mai amintește că NICIUN OM PĂCĂTOS NU VA INTRA ÎN ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU!

“…nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii, NU vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu! Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Iisus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” (1 Corinteni 6:10-11)

CE ALEGI?!? PĂCATELE SAU VIRTUȚILE???

Pentru toți cei care cred că “nu există păcat”, le amintesc cuvintele Sfântului Apostol Pavel care definește păcatul ca fiind orice lucru FĂRĂ FOLOS sau orice lucru care NU ZIDEȘTE:

Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos.
Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc

(1 Corinteni 10:23)

De asemenea, tot Sfântul Apostol Pavel ne spune că “NIMIC NU TREBUIE SĂ PUNĂ STĂPÂNIRE PE MINE!” (evident, este vorba de păcat)
(1 Corinteni 6:12)

DESPRE STAREA DE PĂCAT A OMENIRII

Întotdeauna când citesc textul biblic din Romani 1:18-32 sunt uimit când constat un lucru. Cuvântul Sfânt al Domnului este astăzi mai actual ca oricând. Ce este scris în Biblie, vedem că se întâmplă zilnic în jurul nostru…

Vă invit să urmărim împreună cum descrie Biblia starea de păcat a omenirii:

Mânia lui Dumnezeu se descoperă din Cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor […] fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună Adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor, unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac

În concluzie, cei care au lansat ideea stupidă conform căreia “Nu există păcat şi nu există nici virtute” sunt de fapt cei care au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu adică exponenții filozofiilor secular-umaniste ateiste care luptă pe toate căile în vederea distrugerii credinței creștine a poporului român.

Fie ca bunul Dumnezeu să ne dea puterea ca în fiecare zi să trăim în Adevăr, să ne păstrăm curați pe Calea Mântuirii, să nu ne abatem nici la stânga, nici la dreapta, să călcăm pe urmele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Amin!

ASCULTĂ/CITEȘTE ONLINE TOATĂ CARTEA “CREȘTINISM PUR ȘI SIMPLU” (C.S.LEWIS):

https://www.tomisthecat.ro/crestinism-pur-si-simplu-c-s-lewis/

ASCULTĂ ONLINE “VIRTUȚILE CARDINALE. MORALITATEA SOCIALĂ”
SCRIS DE MARELE APOLOGET C.S.LEWIS:

CITEȘTE ONLINE “VIRTUȚILE CARDINALE. MORALITATEA SOCIALĂ”
SCRIS DE MARELE APOLOGET C.S.LEWIS:

https://www.tomisthecat.ro/c-s-lewis-virtutile-cardinale-moralitatea-sociala/

ASCULTĂ ONLINE CAPITOLUL “PĂCATUL CEL MARE”
SCRIS DE MARELE APOLOGET C.S.LEWIS:

CITEȘTE ONLINE CAPITOLUL “PĂCATUL CEL MARE”
SCRIS DE MARELE APOLOGET C.S.LEWIS:

https://www.tomisthecat.ro/c-s-lewis-pacatul-cel-mare/

ASCULTĂ ONLINE “BINELE ȘI RĂUL – LEGEA NATURII UMANE
SCRIS DE MARELE APOLOGET C.S.LEWIS:

CITEȘTE ONLINE “BINELE ȘI RĂUL – LEGEA NATURII UMANE”
SCRIS DE MARELE APOLOGET C.S.LEWIS:

https://www.tomisthecat.ro/c-s-lewis-binele-si-raul-legea-naturii-umane/

15 thoughts on “BINELE ȘI RĂUL NU POT FI RELATIVIZATE, ORICÂT S-AR ZBATE ATEII!”

 • Religia a existat de la începutul timpurilor doar că atunci, nu știau oamenii de Dumnezeu și nu credeau. Nu știu sigur dacă zic bine dar cred că prima biserică a fost cea ortodoxă, apoi s-a răspândit în alte tipuri de religie deoarece oamenii sunt liberi să aleagă. Nu știu sigur dacă ateismul este o formă evoluată de comunism. Dar dacă religia a existat de la început, asta înseamnă că ar trebui ca oamenii să creadă.

  Dumneavoastră, părinte Tomis, ce credeți?

  • “Nu știu sigur dacă zic bine dar cred că prima biserică a fost cea ortodoxă”

   Radu, de unde ai mai scos-o și pe asta că “prima biserică a fost cea ortodoxă”?!? Iată cum preoții ortodocși au reușit ca de-a lungul timpului să inducă în eroare românii și să distorsioneze adevărul!!!!!

   Tu știi cum se numea Biserica în care mergeau primii creștini?!? Ortodoxă? Catolică? Protestantă? Baptistă? Evanghelică? NICIDECUM!!! În primele secole după Hristos, nici măcar nu se punea problema ca Biserica să aibă un nume dar în practică, primii creștini sunt denumiți “BISERICA PRIMARĂ” iar mai târziu apare termenul consacrat de “BISERICA UNIVERSALĂ” (nu se numeau nici măcar “Biserica Creștină”).

   Deci până în anul 1054 după Hristos (când s-a produs MAREA SCHISMĂ) Biserica se numea “καθολικός” (katholikos), adjectiv din limba greacă adică “universală”. Trebuie să notăm faptul că prin termenul “catolic” nu se înțelegea ce înțelegem noi astăzi (“catolic” adică denumirea unui cult creștin cum ar fi și altele ca ortodox, baptist, luteran, evanghelic, etc).
   Cu alte cuvinte, înainte de marea schismă, Biserica nu era catolică în sensul că era vorba de “catolicism” (termen care s-a împământenit ulterior și care face referire la creștinismul occidental-latin), ci era catolică în sensul că era UNIVERSALĂ.

   Este foarte important ca românii să știe următoarele lucruri deosebit de importante. Citez din cartea CREDINȚA ADEVĂRATĂ scrisă de prof.univ.dr. Iosif Țon:

   “În anul 106, armatele romane ale lui Traian au cucerit Dacia şi au transformat-o în provincie romană. Este sigur că între soldaţii romani erau şi creştini. Prin aşezarea lor şi a coloniştilor romani în Dacia, a pătruns aici şi s-a încetăţenit religia creştină. Ca şi limba, RELIGIA CREȘTINĂ NE-A VENIT DECI DE LA ROMA!!! Şi timp de secole, chiar şi după retragerea armatelor romane în sudul Dunării, românii au rămas în sfera de influenţă a Romei. Religia românilor a luat forma romană, şi timp de multe secole, creştinismul nostru a stat sub tutela Papei de la Roma.

   În secolul al IX-lea, românii se aflau încorporaţi în Imperiul Bulgar. O vreme, şi bulgarii au stat sub jurisdicţia Papei de la Roma. Iată însă că în anul 870 după Hristos, din motive geopolitice, bulgarii au hotărât să se rupă de Roma şi să se unească cu Constantinopolul. Astfel, ei au trecut de la catolicism la ortodoxie. Şi automat, BULGARII LE-AU IMPUS ȘI ROMÂNILOR ruperea relaţiilor cu Roma şi ACCEPTAREA ORTODOXIEI BIZANTINE.

   Cunoaştem noi, românii, faptele acestea? Şi ştim noi care au fost consecinţele ruperii noastre de Occident şi ale împingerii noastre FORȚATE în bizantinism [ortodoxie]?!?”

   Concluzia este că ORTODOXIA NE-A FOST BĂGATĂ CU FORȚA PE GÂT de către bulgari!!! Românii n-au putut să se opună deloc pentru că eram sub stăpânirea Imperiului Bulgar iar din anul 870 d.H. AM FOST OBLIGAȚI să devenim ortodocși împotriva voinței noastre… Deci, las-o mai ușor cu ideile de genul “ortodoxia a fost prima Biserică a românilor”, o teză lansată de legionarii fundamentaliști ultraortodocși. Pe mine mă interesează realitatea istorică, nu poveștile de adormit copiii sau exagerările lansate pe piață în scop propagandistic diversionist și în special, prozelitist.

   Te rog să citești cu mare atenție toată cartea CREDINȚA ADEVĂRATĂ de Iosif Țon și după aceea aștept cu mare interes concluziile și opiniile tale:

   https://www.tomisthecat.ro/credinta-adevarata-iosif-ton/

   Citatul pe care ți l-am redat mai sus, poate fi găsit
   chiar în capitolul introductiv al cărții:

   https://www.tomisthecat.ro/credinta-adevarata-iosif-ton-introducere/

   CITEȘTE TOATĂ CARTEA ȘI NU VEI REGRETA!!!

   LECTURĂ PLĂCUTĂ!

   • Am înțeles că am greșit, aveți dreptate, dar nu mi-ați răspuns la partea legată de ateism. Eu am vrut să spun că deși ateii refuză să creadă în Biserică sau în Dumnezeu, chiar și cu atât de multe dovezi: Icoane Sfinte, Biserici, Sărbători Religioase chiar și preoți, deși majoritatea ateilor au fost botezați de părinți credincioși, este mare păcat să fii botezat creștin și apoi să devii ateu, deși pe atei puțin îi interesează faptul că ceea ce au făcut este un mare păcat.

    Profesoara noastră de religie ne-a spus astfel:

    “Credința în Dumnezeu trebuie să vină din interior, din suflet. Dacă cineva ne forțează să credem în Dumnezeu, nu e bine, pentru că e păcat să fii credincios fără să vrei acest lucru”

  • “Nu știu sigur dacă ateismul este o formă evoluată de comunism”

   Radu, comunismul este prin natura sa o ideologie ateistă, o doctrină de extremă stângă, O UTOPIE sau mai bine zis O ILUZIE a făuririi “omului nou”.
   De ce este comunismul o utopie?!? Răspunsul este foarte simplu: pentru că schimbarea profundă și transformarea reală a inimii și vieții omului sunt niște procese imposibile FĂRĂ HRISTOS. Comuniștii L-AU ELIMINAT PE DUMNEZEU din ecuația existenței omului și consecința inevitabilă a fost că “omul nou” comunist s-a dovedit a fi o creație monstruoasă a unui sistem politico-ideologic falimentar și de la bun început sortit pieirii. În orice loc din lume unde încă mai există comunism, oamenii suferă cumplit, societatea rămâne profund înapoiată, țara este izolată complet pe plan regional și internațional (China este o excepție de la regulă din cauză că reprezintă o piață de desfacere uriașă care nu poate fi ignorată de oamenii de afaceri occidentali).

   Pentru o înțelegere mai exactă a subiectului, îți recomand să citești online un capitol excelent, intitulat DE CE ESTE COMUNISMUL ATEIST?
   Este vorba de cartea CREDINȚA ADEVĂRATĂ scrisă de prof.univ.dr. Iosif Țon, click pe linkul de mai jos:

   https://www.tomisthecat.ro/credinta-adevarata-iosif-ton-de-ce-este-comunismul-ateist/

   După ce vei citi capitolul respectiv, te rog să-mi spui și mie ce concluzii ai tras și care este părerea ta. Te aștept cu drag și cu cea mai mare plăcere să revii oricând pe blogul meu.

   “Dacă religia a existat de la început, asta înseamnă că ar trebui ca oamenii să creadă.”

   Citește mai sus Romani 1:18-32 (Biblia – Noul Testament) în care Sfântul Apostol Pavel explică foarte clar de ce s-a ajuns unde s-a ajuns, este vorba de starea de păcat a omenirii. Oamenii NU vor să creadă în Hristos, trăiesc în IDOLATRIE, preferând să se bălăcească în mocirla păcatului și a morții spirituale, o realitate tristă exprimată în Epistola către Romani:

   “au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor” […] “au schimbat în minciună Adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci”. De aceea, Biblia spune că “Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate”.

   Textul respectiv din Sfânta Scriptură poate fi citit chiar în articolul mai sus scris și intitulat de mine BINELE ȘI RĂUL NU POT FI RELATIVIZATE ORICÂT S-AR ZBATE ATEII (probabil că deja l-ai citit și bine ai făcut)

   Îți doresc o zi binecuvântată!

   • Comunismul provine din Biblie, lasă vrăjeala de manipulare căci și Putin recunoaște asta, nu numai Stalin și Karl-Marx…

 • La fel cum există Sfinte Icoane, așa există și Dumnezeu. La fel cum există Biserica, la fel există și Dumnezeu, eu asta le-aș spune ateilor. Ei cred că religia e o formă de manipulare sau se bazează pe principiul “Nu cred decât ceea ce văd”, dar deși ei văd Biserici și Icoane, tot refuză să creadă.

  Spun bine, părinte?

  • Radu, nu prea spui bine pentru că Dumnezeu este atât IMANENT, cât și TRANSCENDENT!!!!!

   Existența lui Dumnezeu NU DEPINDE de existența icoanelor (imagini create de omul idolatru care nu înțelege că apropierea de Dumnezeu se poate face NUMAI PRIN DOMNUL HRISTOS, nicidecum prin alte lucruri, obiecte, amulete, talismane, persoane, etc).

   Existența lui Dumnezeu NU DEPINDE de existența Bisericii ci este exact invers, adică Biserica există pentru că Dumnezeu există. Una e să spui că dacă Dumnezeu n-ar exista, atunci nici Biserica n-ar exista și alta e să spui că “La fel cum există Biserica, la fel există și Dumnezeu”, gravă eroare de exprimare teologică elementară. Existența Bisericii NU IMPLICĂ existența lui Dumnezeu!!!!! Invers da, adică existența Bisericii DERIVĂ din existența lui Dumnezeu (așa ar fi trebuit să te exprimi în mod corect).

   Cât despre cealaltă afirmație a ta, conform căreia “La fel cum există Sfinte Icoane, așa există și Dumnezeu”, iarăși este vorba de o formulare greșită (o inversiune) pentru că existența lui Dumnezeu N-ARE NICIO LEGĂTURĂ cu existența icoanelor (Dumnezeu există INDIFERENT dacă icoanele ar exista sau n-ar exista!!!!).

   Te rog să reții că existența icoanelor (obiecte făcute de mâna omului) NU IMPLICĂ ÎN NICIUN FEL existența lui Dumnezeu dar în schimb, demonstrează caracterul idolatru și superstițios al omului fără Hristos care face abstracție de litera și spiritul Evangheliei!!! Ca să înțelegi mai exact ce vreau să spun, te rog să mai citești odată textul biblic din Romani capitolul 8 redat mai jos:

   „au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o ICOANĂ care seamănă cu omul muritor” […] „au schimbat în minciună Adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci, amin!”. De aceea, Biblia spune că „fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate”

   (Romani capitolul 8 – Biblia Cornilescu traducerea din 1924)

   “au mutat mărirea lui Dumnezeu, Celui nestricăcios, întru asemănarea CHIPULUI omului celui stricăcios […] au mutat Adevărul lui Dumnezeu întru minciună și au cinstit și au slujit făpturii mai vârtos decât Făcătoriului, Cel ce easte binecuvântat în veaci, amin!” De aceea, Biblia spune că “precum nu au adeverit a avea pre Dumnezeu în cunoștință, i-au dat pre ei Dumnezeu întru minte nepricepută”

   (Romani capitolul 8 – Biblia Ortodoxă traducerea din 2008)

   În concluzie, noi trebuie să rămânem la CEEA CE ESTE SCRIS în Cuvântul Domnului, să nu ne abatem deloc de la litera și spiritul Evangheliei, să nu distorsionăm în niciun fel învățătura Domnului Iisus Hristos care ne spune că trebuie să ne închinăm ÎN DUH ȘI ÎN ADEVĂR, nu în fața unei icoane/chip pictat (cum procedează ortodocșii) sau a unei statui/chip sculptat (cum procedează catolicii).

   Orice învățătură străină de Biblie este “o altă evanghelie” care n-are nicio legătură cu Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Să nu uiți niciodată acest lucru, dragă Radu!

 • Am citit cu mare atenţie postarea dumneavoastră şi sinceră să fiu, nu mă aşteptam la aşa ceva. De ce aveţi o astfel de părere când nici măcar nu îmi cunoaşteţi punctul de vedere? Citatul aparţine autorului John Steinbeck, apreciez doar forma literară, nu înţeleg de unde aţi dedus toate aceste lucruri ca să puteţi face aceste afirmaţii. Toate cuvintele mi-au lăsat un gust amar. Nu pot decât să vă contrazic total. Numele meu nu ar fi trebuit să apară lângă “promovarea ateismului”, nici pe departe…

  • “De ce aveţi o astfel de părere când nici măcar nu îmi cunoaşteţi punctul de vedere?”

   Denisa, știi că eu te apreciez și tocmai de aceea am fost ȘOCAT să constat că TOCMAI TU ai postat un citat ateist pe pagina ta Facebook. Aș dori să-mi spui cu sinceritate dacă ești creștină sau atee. Te rog să-mi explici cum poate un creștin (adică un urmaș al lui Hristos) să promoveze idei nihiliste de genul “Nu există păcat şi nu există nici virtute. Nu există decât fapte ale oamenilor şi toate sunt o părticică din unul şi acelaşi lucru” ?!?

   Cum adică apreciezi “doar” forma literară??? Tu nu îți dai seama că în spatele acestor litere există UN MESAJ DEOSEBIT DE PERICULOS pentru sufletele oamenilor, în special pentru generația tânără atât de greu ispitită și ținută în lanțuri de diavol?!?

   Pe tine doar asta te interesează? Forma literară??? Învățătura greșită și mesajul transmis nu te interesează?!? Nu te gândești ce impact extrem de negativ pot avea aceste cuvinte? Crezi cumva că promovarea unei idei ateiste poate să-i apropie pe români de Dumnezeu?!? Nu cumva teza respectivă îi îndepărtează și mai mult de litera și spiritul Evangheliei, de principiile moralei creștine??? Asta dorești???

   Ai spus că nu-ți cunosc punctul de vedere. Te invit să-ți exprimi punctul de vedere, acum sau oricând dorești.
   Te aștept cu drag aici pe blogul meu.

   P.S. Dacă ai fi postat un citat din C.S.Lewis, măcar o propoziție din VIRTUȚILE CARDINALE sau din capitolul PĂCATUL CEL MARE, era cu totul altceva.

   https://www.tomisthecat.ro/crestinism-pur-si-simplu-c-s-lewis/

   https://www.tomisthecat.ro/c-s-lewis-binele-si-raul-legea-naturii-umane/

   https://www.tomisthecat.ro/c-s-lewis-cele-trei-laturi-ale-moralitatii/

   • Sunt creştină ortodoxă, dar nu spun asta sub formă de apărare şi nici pentru a vă demonstra că NU sunt atee, doar pentru a vă informa şi atât. Citatul, din câte puteţi observa este actualizat undeva anul trecut şi da, mă repet, doar pentru forma literară a fost postat, acum ştiu că dumneavoastră aţi mers mai departe cu gândul, nu v-a împiedicat nimic. Pe mine una m-ar fi împiedicat “valorile morale” să afirm aceste lucruri despre un om pe care nici măcar nu l-aş cunoaşte.

    Aş dori să vă spun, lăsând totul la o parte, că vă mulţumesc, şi ştiţi pentru ce? Pentru faptul că mi-aţi deschis ochii şi data viitoare voi fi mult mai atentă la ceea ce voi posta şi la cuvintele pe care le voi folosi, pentru a nu fi înţeleasă greşit, gustul rămâne amar, după cum v-am spus, însă mă puteaţi trage uşor de mânecă, aş fi înţeles oricum.

    • Sunt creştină ortodoxă […]
     NU sunt atee

     Denisa, DACĂ EȘTI CREȘTINĂ (așa cum spui) te rog să demonstrezi tuturor (nu neapărat mie) acest lucru printr-un simplu gest absolut normal pe care poți să-l faci chiar acum: elimină acel citat de pe pagina ta Facebook și astfel DELIMITEAZĂ-TE / DISOCIAZĂ-TE de aceste idei ateiste care n-au ce căuta în viața unui creștin. Ce zici? Ai puterea să faci acest lucru chiar acum? Vrei să dai o lovitură diavolului?!? Vrei ca în seara asta să ai o biruință în lupta de a câștiga sufletele românilor pentru Hristos??? Vrei să începi să lupți și tu alături de mine și de alți creștini? Vrei să arzi pentru Domnul nostru Iisus care a murit la cruce și pentru tine?

     Îți spun sincer înaintea lui Dumnezeu că TOCMAI VALORILE MORALE (fără ghilimelele puse de tine) m-au determinat să reacționez cu toată fermitatea la inițiativa ta de a posta un citat ATEIST pe pagina ta Facebook!!!!!!
     Oare cum putem vorbi de valorile morale creștine când în același timp, postăm idei ateiste, antibiblice și anticreștine?!?

     Îți cer iertare din toată inima dacă am fost prea aspru cu tine, dar te asigur că am fost foarte bine intenționat, n-am vrut să-ți las un gust amar și n-am vrut să te trag de mânecă ci am vrut să înțelegi că nu putem sluji la doi stăpâni, nu putem să fim creștini ortodocși și atei în același timp, nu putem să postăm învățături creștine și idei ateiste în același timp. Pe de altă parte, nu eu sunt cel care poate să-ți deschidă ochii, ci NUMAI DUMNEZEU DUHUL SFÂNT poate să-ți străpungă inima și să te convingă să fii mult mai atentă la ceea ce vei posta în viitor, așa cum foarte bine ai precizat mai sus.

     Aștept să-mi spui dacă vrei să intri în luptă…

 • Dacă am ceva de demonstrat, în primul rând, fac asta începând cu mine, ceea ce cred că am şi făcut deja, mi-am dat seama că trebuie să fiu mai atentă, că urmele cuvintelor lasă atingeri grave asupra gândurilor şi a sufletului. Nu vreau să demonstrez nimic, nimănui şi iarăşi mă întorc la credinţă. Dumnezeu, ne cunoaşte sufletul fiecăruia, este adevărat, nu ? Deci doar Lui Îi demonstrez ceea ce am de demonstrat.

  Nu ştiu cât aţi crezut în ceea ce v-am spus, dar vă pot transmite că acel citat se şterge cu uşurinţă, fiind postat fără vreo urmă de conştiinţă, poate că a fost o postare neglijată, dar acest articol al dumneavoastră, a fost sau nu cu bună ştiinţă ? Va dispărea şi acest articol, va fi şi el şters ?

  Nu am promovat nimic niciodată şi dacă vreodată voi începe să promovez ceva, fiţi sigur de un singur lucru, nu voi iniţia vreo idee greşită şi nu voi corupe pe nimeni să creadă în ceea spun eu, fiecare om e liber să aleagă, gândirea e liberă… Doar cuvântul rămâne captiv.

  • Am rectificat articolul meu și am eliminat orice referire cu privire la tine, pentru că așa este cel mai corect. Îți mulțumesc foarte mult că și tu ai renunțat la promovarea acelui citat ateist care nu face bine nimănui și nu ajută deloc românii să fie mai buni. Te asigur de respectul și prețuirea mea, sunt foarte fericit că ți-ai dat seama de responsabilitatea ENORMĂ pe care o ai atunci când mânuiești cuvintele în spațiul public. Atât tu, cât și eu, suntem răspunzători în fața lui Dumnezeu pentru mesajele pe care le transmitem semenilor noștri. Domnul să ne ajute și să ne dea înțelepciune pentru că și eu am nevoie de foarte multă înțelepciune, nu numai tu, Denisa Eda…

   Fii binecuvântată împreună cu cei dragi și nu mai fi supărată pe mine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOMIS THE CAT:

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament.

Blogul lui Tomis the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului.
error: Content is protected !!