previous arrow
next arrow
Slider

CE FACI PENTRU TINE, PIERE ODATĂ CU TINE. CE FACI PENTRU ALȚII... RĂMÂNE!

ATEISMUL ŞI RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA “POATE DUMNEZEU SĂ FACĂ O PIATRĂ ATÂT DE GREA ÎNCÂT NICI MĂCAR EL SĂ NU O POATĂ RIDICA ?”

GLORIA LUI DUMNEZEU SE VEDE ÎN CREAŢIA SA

Există o categorie de oameni – din ce în ce mai puţini, dar care încă există – care avansează un argument împotriva lui Dumnezeu, pornind de la subiectul atotputerniciei Sale. Argumentul lor de obicei este format în felul următor:

(1) Dumnezeu este definit ca fiind atotputernic.

(2) O fiinţă atotputernică nu poate exista.

(3) Deci Dumnezeu nu există.

Raţionamentul are o formă validă, însă premisa (2) este falsă și astfel concluzia (3) nu este în mod necesar adevărată. Bineînțeles, dacă argumentul în discuție are o premisă greşită, nu înseamnă că putem trage concluzia că „Dumnezeu există”. Nu înseamnă nici că „dacă poate exista o fiinţă atotputernică” atunci ea și există în mod necesar. Astfel, în cazul de față, eu nu doresc să demonstrez că Dumnezeu există, ci pur şi simplu că argumentul prezentat mai sus şi susținut de unii atei este nefuncţional şi nu conduce în mod necesar și logic la o concluzie adevărată (dat fiind faptul că nu are toate premisele adevărate).

Referitor la prima premisă, suntem cu toţii de acord cu faptul că Dumnezeu este definit ca fiind atotputernic. Bineînțeles că a fi atotputernic nu presupune a face tot ceea ce poți face ca o fiinţă atotputernică, ci presupune a putea face totul. Tocmai de aceea este vorba de „putere”.

Așa că ne vom rezuma la analiza celei de-a doua premise:

(2) O fiinţă atotputernică nu poate exista.

Pentru a susține această premisă, susţinătorii ei au avansat unele argumente precum cel reprezentat de întrebarea „Poate Dumnezeu să facă o piatră atât de grea încât să nu o poată ridica?”

Dacă am răspunde pur și simplu la întrebare și ne-am încuia gândirea critică într-un dulap, atunci se pare că indiferent de ce răspuns am da, ar trebui să tragem concluzia că Dumnezeu nu este atotputernic.

Dacă am răspunde că „Da, poate”, atunci se pare că există un lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face – și anume acela de a ridica o piatră anume.

Iar dacă am răspunde că „Nu poate”, atunci se pare că Dumnezeu nu este atotputernic pentru că nu poate crea o piatră anume. Însă din fericire, nu trebuie să ne ținem gândirea critică sub cheie în vreun dulap ateist. Putem să o folosim. Așa că haideţi să trecem la analiza întrebării. Dacă este să fim critici faţă de atotputernicie, foarte bine – însă de ce nu am fi la fel de critici şi faţă de o întrebare precum cea de mai sus?

ÎNTREBAREA “POATE DUMNEZEU SĂ FACĂ O PIATRĂ ATÂT DE GREA ÎNCÂT SĂ NU O POATĂ RIDICA ?!?”

În contextul întrebării, dacă Dumnezeu este definit ca fiind „o fiinţă care poate crea şi ridica orice piatră” (caracteristici pe care se pare că ar trebui să le aibă o fiinţă atotputernică), atunci întrebarea are mari probleme.
Dacă Dumnezeu este definit în felul arătat cu un rând mai sus, atunci întrebarea capătă forma „Poate „o ființă care poate crea și ridica orice piatră” să facă o piatră atât de grea încât să nu o poată ridica ea însăși?” Cu alte cuvinte, piatra din întrebare este o „piatră” pe care nu o poate ridica „o fiinţă care poate ridica orice piatră”. Și aici se pare că avem probleme cu termenul „piatră”! Pentru că „o piatră pe care nu o poate ridica o fiinţă care poate ridica orice piatră” nu este de fel o „piatră”, ci un non-sens. Cu siguranţă că o fiinţă atotputernică poate crea și ridica orice piatră, însă „piatra” despre care ne vorbesc cei care pun întrebarea, nu este o piatră, ci un non-sens – cu alte cuvinte: ceea ce ei spun, nu înseamnă nimic. Faptul că un grup oarecare de oameni emite unele cuvinte puse laolaltă și care nu înseamnă nimic – nu poate fi nici măcar o propoziţie cu sens. Cum ar putea atunci ca „ceea ce nu înseamnă nimic” să fie tocmai un argument împotriva existenței atotputerniciei lui Dumnezeu?

ARGUMENTUL

Poate că unii au o gândire puţin mai sofisticată și merg mai departe decât pur și simplu lansarea întrebării. Ei ar putea construi chiar și un argument. Una dintre formele posibile ale argumentului ar putea fi următoarea:

(a) Dacă Dumnezeu există, atunci El este o ființă care poate crea și ridica orice piatră.

(b) Dacă Dumnezeu poate crea orice piatră, atunci poate crea și o piatră pe care nu o poate ridica nici măcar El însuși.

(c) Dacă Dumnezeu poate ridica orice piatră, atunci nu poate crea o piatră pe care nu o poate ridica El Însuși.

(d) Dumnezeu ori poate crea orice piatră, dar nu poate ridica orice piatră, ori poate ridica orice piatră, dar nu poate crea orice piatră [in (b) și (c)]

(e) Dumnezeu nu poate ridica și crea orice piatră [din (d)]

(f) Dumnezeu nu există [din (a) și (e)]

Însă acest argument întâmpină aceeași problemă insurmontabilă: „piatra” din premisele (b) și (c) nu este de fel o piatră, ci un non-sens.
O piatră pe care nu o poate ridica o fiinţă care poate ridica orice piatră, NU ESTE O PIATRĂ, ci un non-sens. Astfel există o echivocaţie legată de termenul „piatră”: într-un loc (a) este folosită cu înţelesul uzual dat termenului “piatră” (printre care și înţelesul că dacă există o fiinţă suficient de puternică să o ridice, atunci o poate ridica), iar în alt loc [(b) și (c)] termenul „piatră” nu înseamnă nimic („piatra pe care nu o poate ridica o fiinţă care poate ridica orice piatră”). Nu se pune problema că este nevoie de „putere” pentru a ridica piatra respectivă, ci se pune problema că nu este vorba de o piatră. Iar faptul că unii preferă să boteze non-sensurile cu nume precum „piatră” nu este un argument și nu ajută la rezolvarea dificultăţii.

În concluzie, argumentul nu este funcţional pentru că operează cu termeni echivoci. Nu se pune problema ca o astfel de piatră să fie creată ori ridicată din moment ce nu este vorba de o piatră. La fel cum nu se pune problema ca „un triunghi cu patru laturi” să poată fi desenat din moment ce nu este vorba de un triunghi ori despre orice altceva care să aibă un înţeles.

Când vine vorba despre a supune testului (fie și imaginar) „potența” ori „puterea” este de așteptat ca probele în sine să fie probe care testează „potența” sau „puterea”. Am putea încerca să vedem cât este de puternic un bărbat la ridicări, provocându-l să ridice o greutate anume. Însă este o tâmpenie să-i testezi puterea de ridicare, punând condiția „să vedem dacă eşti suficient de puternic la ridicări încât să nu ridici greutatea cutare”.
Ori dacă presupunem că avem de-a face cu un bărbat care poate ridica orice greutate, este absurd să întrebi dacă poate ridica greutatea care nu poate fi ridicată de niciun bărbat. Pentru că ori există un bărbat care poate ridica orice greutate, ori există o greutate care nu poate fi ridicată de niciun bărbat.
Din moment ce există bărbatul care poate ridica orice greutate, faptul că el nu poate ridica o greutate care nu poate fi ridicată de niciun bărbat, nu este datorat lipsei de putere (pentru că el poate ridica orice greutate), ci faptului că în condițiile date „o greutate care nu poate fi ridicată de un bărbat care poate ridica orice greutate” este un nonsens. Și nici măcar nu se pune problema ca „ceea ce nu înseamnă nimic” să fie ridicat.

Faptul că unii pot pune laolaltă anumite cuvinte care par a avea un sens oarecare, dar nu au – nu înseamnă decât ceea ce înseamnă: și anume că unii sunt în stare să vorbească lucruri fără nicio însemnătate. Însă acest lucru nu demonstrează nimic despre ceea ce pretind ei că discută, ci mai degrabă demonstrează unele lucruri despre ei înșiși. Nici în cazul exemplului cu piatra, nu este testată în vreun fel „puterea” lui Dumnezeu în ce privește creația ori ridicarea: piatra respectivă nu se poate ridica – nu pentru că Dumnezeu nu ar avea suficientă putere de ridicare, ea nu se poate nici crea – nu pentru că Dumnezeu nu ar avea suficientă putere de creație, ci pentru că „piatra” cutare nu înseamnă nimic. Astfel, nu se testează cât este Dumnezeu de puternic în ce priveşte creația, provocându-L să creeze „ceva”, nici cât este de puternic în ce privește ridicarea, dându-I să ridice „ceva”: pur şi simplu „piatra” ateilor nu este „ceva”, ea este „nimic”, ea este un „non-sens”!

Desigur, în cazul argumentului şi al întrebării în discuție, termenii pot fi schimbați. Unii pot întreba: „poate Dumnezeu să facă un gard atât de mare încât să nu-l poată sări?”. Alții ar putea întreba: “poate Dumnezeu să-și prepare niște mici atât de fierbinți încât să nu-i poată mânca?”
Etc, etc, şi alte asemenea întrebări…

Însă în toate cazurile, este vorba de același fel de eroare care are la bază o echivocaţie și faptul că nu se spune nimic cu sens. Iar rezolvarea este similară cu cea de mai sus, însă în mod specific termenilor respectivi.

Astfel, argumentul ateilor se rezumă în ultimă instanță la „noi vorbim lucruri fără sens, deci Dumnezeu nu există” ori „nici noi nu știm ce vrem să spunem, deci Dumnezeu nu există. Însă argumentând în acest fel, nu se poate ajunge la un rezultat mai bun decât propria ironizare a ateilor.

Un ateu se plimba prin pădure, minunându-se de frumuseţile naturii:
– Ce copaci impresionanţi ! Ce râuri cristaline ! Ce animale frumoase !
La un moment dat, în timp ce se relaxa, omul aude în spatele lui nişte zgomote ciudate. Când se întoarce, vede un urs ca-n poveşti: mare, frumos, sănătos şi cu poftă de mâncare. Îngrozit, ateul o ia la fugă, însă ursul avea o condiţie fizică foarte bună aşa că îl urmează conştiincios… Tipul era atât de îngrozit încât la un moment dat se împiedică şi cade. Ursul îl apucase deja de un picior aşa că omul, paralizat de frică, răcneşte:
– Doamneeee !!!
În secunda următoare, timpul se opri, ursul îngheţă în poziţia în care se afla, pădurea rămase neclintită şi o lumină se revărsa din Cer. Tipul, şocat, auzi o voce:
– Mi-ai negat existenţa toată viaţa, le-ai explicat şi altora că sunt “un mit”, ai pus toată creaţia Mea pe seama întâmplării cosmice… vrei acum să te salvez ? Pot eu să te consider credincios cu adevărat ?
Ateul se uită fix în lumină şi răspunse:
– Aş fi ipocrit să Îţi cer brusc să mă consideri credincios, dar ai putea să faci într-un fel să devină ursul creştin?
– Foarte bine, am să-ţi îndeplinesc dorinţa, răspunse Domnul.
Lumina dispăru, zgomotul pădurii reveni. Ursul îl eliberă pe ateu din ghearele sale, îşi împreună labele din faţă şi spuse:
– Doamne, binecuvântează aceste daruri de mâncare ! Amin.

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOMIS THE CAT :

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, ortodoxia, catolicismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament !

Blogul lui Tomis the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului !

34 thoughts on “ATEISMUL ŞI RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA “POATE DUMNEZEU SĂ FACĂ O PIATRĂ ATÂT DE GREA ÎNCÂT NICI MĂCAR EL SĂ NU O POATĂ RIDICA ?””

 • Răspunsul corect la această întrebare, ar fi tot o întrebare şi anume: este Dumnezeu înţelept? şi răspunsul este evident: DA! Această concluzie rezultă din faptul că Dumnezeu nu Îşi foloseşte puterea în mod inutil, la fel ca omul. Nimic din trupul uman, nu este în plus, asta pentru că este creaţia Domnului. Creaţia omului, însă, are multe lucruri în plus, la maşini, la mai multe…

  • Binder, îţi mulţumesc mult pentru comentariul tău şi apreciez că ai avut bunătatea să vizitezi blogul meu !

   DUMNEZEU NU ÎŞI FOLOSEŞTE PUTEREA ÎN MOD INUTIL AŞA CUM PROCEDĂM NOI, OAMENII !!!

   Subscriu întru totul la afirmaţia de mai sus, sunt de acord cu tine şi te invit să citeşti şi explicaţia dată de Ştefan, click pe link şi spune-mi ce părere ai :

   https://www.tomisthecat.ro/ateismul-si-raspunsul-la-intrebarea-poate-dumnezeu-sa-faca-o-piatra-atat-de-grea-incat-nici-macar-el-sa-nu-o-poata-ridica/comment-page-1/#comment-6436

  • Din acest articol se pot deduce următoarele :

   Omnipotența este un non-sens.
   Întrebarea [“Poate Dumnezeu să facă o piatră atât de grea încât nici măcar El să nu o poată ridica?”] nu este un argument care duce la ironizarea ateilor, ci demonstrează că omnipotența este un non-sens; Și ce este acest Dumnezeu fără omnipotența Lui.
   ___________________________________________
   În ceea ce privește povestea de la sfârșit, cu ursul şi ateul care [“paralizat de frică”], răcneşte: [“Doamneeee !!!”], este un simplu reflex al unui ateu care de mic a fost îndoctrinat în creștinism cel mai probabil; și ceea ce urmează după aceea [“În secunda următoare, timpul se opri, ursul îngheţă în poziţia în care se afla, pădurea rămase neclintită şi o lumină se revărsă din Cer. Tipul, şocat, auzi o voce: …”] sunt doar halucinații, determinate de șoc, frică.
   (Ceea ce determină şi iluzia de Dumnezeu)

 • Asta este o întrebare ”capcană” aş putea spune… oricare ar fi răspunsul, tot o întorci şi e ca voi… şi în plus, nu înţeleg de ce apar întrebări de genul ăsta? vă face religia ceva rău? vă învaţă ceva rău? nu!

  • L. Maria, nu am inventat eu această întrebare ”capcană” ci ateiştii !!! Nu eu pun întrebări de genul acesta ci oamenii fără Hristos şi fără Dumnezeu !!! Mie, religia creştină nu-mi face rău deloc, ba dimpotrivă, îmi face foarte bine, te asigur ! Religia creştină nu mă învaţă nimic rău, din contră, mă ajută să devin mai curat şi mai aproape de Dumnezeu, să trăiesc în neprihănire şi să iubesc Adevărul !

  • Bună, L. Maria

   Cu privință la părerea ta, îți dau un “răspuns” la întrebările tale “nu înţeleg de ce apar întrebări de genul ăsta? vă face religia ceva rău? vă învaţă ceva rău? nu!”

   Întrebările de genul acesta sunt logice, de ce să nu apară, având în vedere că dacă ești întrebat de cineva o întrebare aparent normală, banală “ce religie ai?” și având în vedere că dreptul la exprimarea liberă este dreptul fiecăruia, îi răspund că sunt “ateu” și deci nu am nici o religie. Auzind răspunsul meu, primesc întrebări sau afirmații de genul “de ce să nu crezi în Dumnezeu, ești prost la cap????? cum să nu crezi în Dumnezeu, prostule?” etc,
   eu, aparent, am răspuns la întrebarea lui.

   Acum gândește-te, când începi să auzi întrebări sau afirmații de genul de la fiecare creștin/ortodox etc la care îi răspunzi că ești ateu, începi să gândești, răspunzându-ți concret la întrebare, căci religia chiar învață ceva rău, sau cel puțin are o mare parte dintre supușii ei care merg la Biserică de 3 ori la 5 ani, dar când aude că cineva spune că nu există Dumnezeu, se bate cu pumnii în piept că Dumnezeu există, că el este ditamai credinciosul și începe să insulte în marea majoritate…

   Deci în concret, nu mă învață nimic rău, în realitate, noi “ateii” nu suntem cei care ne batem cu pumnul în piept că nu există Dumnezeu și nici nu ținem cont de religie, doar că dacă răspunzi la întrebarea “ce religie ai?” spunând că ești ateu, începi să fii insultat și făcut în toate felurile.

   Întrebarea ta ar trebui să fi fost ceva de genul, dacă voi știți totul și credeți că Dumnezeu există, de ce vă luați de cei care au o părere aparte? De ce pur și simplu nu continuați să vă vedeți de treburi? Pentru că nu cred că un ateu convins merge la un creștin cu una cu două și începe să-i spună că Dumnezeu nu există.

   Baftă! 🙂

 • Trăind în mileniul trei (care fie vorba între noi, este ceva foarte relativ, căci există şi alte concepţii în legătură cu socotirea trecerii timpului) eu, un bărbat de 66 de ani, locuitor al României, mă întreb şi nu găsesc o explicaţie… cum poate exista atâta ignoranţă, atât de puţine cunoştinţe despre Univers, astronomie, fizica cerească, biologie, fizica pământului, etc, ca să accepţi inşiruirea de poveşti, unele transformate de-a lungul timpurilor în pilde de viaţă admise şi asimilate, când ele nu sunt argumentate cu dovezi concrete, palpabile despre entitatea atotputernică numită Dumnezeu, când nu există nici o dovadă consemnată concret din vremurile când a trăit Isus şi totul fiind consemnat de unii care ştiau să scrie, de-abia după 70-100-150 de ani de la moartea lui prin crucificare aşa cum mureau pedepsiţi toţi tâlharii, criminalii, răzvrătiţii împotriva dominaţiei romane, pe tot teritoriul imperiului !

  • Grandpa, omule care zici că ai 66 de ani, VINO-ŢI ÎN FIRE PÂNĂ NU E PREA TÂRZIU pentru că la vârsta asta se cere ÎNŢELEPCIUNE (care este complet diferită de INTELIGENŢĂ) şi nu mai ai timp pentru cugetări raţionale, materialiste, evoluţioniste, ateiste… NU MAI ESTE TIMP, OMULE !!! Poţi să treci oricând în veşnicie la vârsta asta (eu îţi doresc din toată inima să trăieşti până la 90 de ani sau chiar mai mult dar nu trebuie să te culci cu urechea pe perna asta a unei vieţi trăite “până la adânci bătrâneţi” pentru că ÎN ORICE CLIPĂ PUTEM TRECE ÎN VEŞNICIE).

   Te-ai născut într-o familie de atei ? Asta nu e o vină şi nu ţi-o poate imputa nimeni. Ai “beneficiat” de mic copil de o educaţie în care ţi s-au implementat “valori” cum ar fi nepăsarea, indiferenţa, necredinţa, “credinţa” în ştiinţele exacte, etc ??? Nici asta nu e o vină dar este un risc enorm să fii copil, să creşti, să ajungi un om în toată firea şi să evoluezi spre ATEISM !

   DE CE NU ACCEPŢI că lucrurile duhovniceşti / spirituale nu sunt cuantificabile, nu sunt măsurabile, nu pot fi puse în eprubetă şi analizate la microscopul electronic ?

   DE CE NU CONCEPI că fizica şi biochimia NU POT VORBI pentru lucrurile spirituale nemateriale ? Când vom înţelege că lumea materială este şi va rămâne o lume materială, iar lumea spirituală este cu totul altceva ?

   Nici eu nu cred în prostii de genul “Dumnezeu este un om foarte bătrân cu barbă albă şi lungă care stă undeva acolo sus şi se uită din când în când la noi, oamenii”.
   Nici eu nu cred că Dumnezeu este ceva material, ci cred că este o Fiinţă spirituală care nu are nimic material în El deşi are capacitatea de a se materializa dacă vrea (aşa cum s-a întâmplat acum circa 2000 de ani când S-a coborât pe pământ, S-a întrupat şi a trăit 33 de ani printre noi). Ştiu că îţi este greu să crezi acest lucru mai ales dacă ai crescut de mic copil între ATEI. Pun pariu că dacă te întreb dacă eşti creştin, îmi vei spune că DA eşti creştin. Dacă te voi întreba ce religie ai, îmi vei spune că eşti ORTODOX (aşa vă place vouă, ateilor, să vă autointitulaţi, că sună mai bine să zici că eşti ortodox decât să spui sincer că eşti ateu).

   Hai să presupunem că “Dumnezeu nu există”… Şi care-i
   problema ?!? Că am trăit o viaţă curată şi frumoasă pe acest pământ ??? Că am avut o soţie şi 2 copii pe care i-am iubit şi pentru care m-am sacrificat toată viaţa ??? Că n-am fumat, n-am fost în cârciumi, nu mi-am murdărit inima şi trupul, atingându-mă de alte femei cum e moda în ziua de azi ?!? Că nu m-am drogat şi că am refuzat să fiu un “băiat de cartier” ??? Că am întors spatele manelelor mizerabile, discotecilor desfrânate care se termină cu fete care pleacă la ore târzii şi care sunt violate pe drumul spre casă ?!? Că am 21 de ani de când m-am căsătorit cu soţia mea şi că nu am divorţat şi nu m-am recăsătorit a doua sau a treia oară cu binecuvântarea preoţilor ortodocşi “dreptcredincioşi” ?!? DE-AIA E RĂU CĂ SUNT CREŞTIN ? DE-AIA E RĂU SĂ CRED ÎN DUMNEZEU ŞI ÎN DOMNUL IISUS HRISTOS, Acela despre care spui că “nu există nicio dovadă” că a existat şi a trăit pe acest pământ ???

   Păi, scuză-mă, Grandpa… E MAI BINE SĂ FII ATEIST ?!? E mai bine cu ţigara în gură ca să faci cancer bronhopulmonar şi să mori în chinuri groaznice, fără să poţi să respiri ? E mai bine să bei până nu mai poţi şi să faci ciroză hepatică ascitogenă, să ţi se umfle burta cu apă ca la o femeie gravidă şi să mori în chinuri prin hemoragie digestivă superioară datorită ruperii varicelor esofagiene ?!? E mai bine să fii curvar, să te duci cu nu ştiu câte femei pe care le schimbi ca pe nişte ciorapi după care le arunci cât colo când “te plictiseşti” de ele ??? E mai bine să fii un stricat, un afemeiat şi să te îmbolnăveşti de SIDA (virus HIV) sau cine ştie ce boli venerice grave de care poţi să suferi toată viaţa până mori ?!?

   Asta îmi propui, tu, mie, Grandpa ?!?
   Mulţumesc, Bunicule (Tataie sau cum te-o chema), eşti foarte drăguţ şi amabil dar PREFER SĂ FIU UN CREŞTIN PLIN DE SEVĂ, SĂ TRĂIESC CA UN CREŞTIN ŞI SĂ MOR CA UN CREŞTIN DECÂT SĂ ADER LA UN ATEISM USCAT CARE NU-MI FOLOSEŞTE LA NIMIC PENTRU BINELE ŞI FERICIREA MEA PE ACEST PĂMÂNT !!!

   Ţine minte ce-ţi spun acum : dacă nu există Dumnezeu, EU NU PIERD NIMIC dar dacă există Dumnezeu înseamnă că tu ţi-ai făcut un calcul greşit şi VEI PIERDE TOTUL PENTRU TOTDEAUNA !!! Nu uita acest lucru, cât trăieşti !!!

   Any comments, man ?!?

   • Credinciosii, astia ai Bisericii care sunteti, aveti un fel de fanaticism in voi, trebuie sa fie neaparat ca voi si toata lumea sa creada in vreun Dumnezeu, dar habar nu aveti cum sa prescurtati in scris Dumnezeu… nu aveti nici o dovada de existenta a vreunei entitati atotputernice, dar veniti cu subiecte de logica de clasa 9-10. Si aveti ceva cu ateii. Stiu, sunt atei fanatici care au ceva cu religia si sunt impotriva ei. Dar din pacate, prietene, te informez ca a nu crede in vreun Dumnezeu, nu inseamna neaparat ateism.

    Domnul de mai sus, la 66 de ani, il apreciez pt ca a putut scrie aici, si-a lasat parerea. Tu nu poti demonstra nimic in afara de fanaticism impotriva ateilor. Prietene, mai citeste un pic, e posibil ca un ateu sa stie mai multa religie si logica decat vei putea stii tu vreodata.

    Iar faptul cu “ce ai de pierdut daca crezi in Dumnezeu?” hai sa dau un exemplu: te calugaresti si iti oferi toata viata lui Dumnezeu si la final, surpriza, Dumnezeu nu exista. Ce ai pierdut? 😉 Voi, crestinii, sunteti firi slabe, aveti nevoie de cineva imaginar, sa stiti ca va este alaturi ca sa aveti reusita. Suntem toti nascuti crestini pe obligate, nu ne-a lasat nimeni sa ne alegem credinta, ne-a fost bagata pe gat. Asa ca prietene, mori tu crestin in credinta ta si nu-ti mai bate capul cu ateismul. Si pentru cultura ta generala, multi atei sunt agnostici. Salut!

    • “Prietene, mai citește un pic”

     Alex, despre ce anume vrei să citesc?!? Despre “fanaticism”??? UNDE AI GĂSIT ACEST TERMEN ÎN LIMBA ROMÂNĂ?!? De unde le scoți, omule? Despre FANATISM am auzit și eu dar despre “fanaticism” n-am auzit în viața mea, scuză-mi incultura… Mai grav este că ai folosit DE DOUĂ ORI acest termen inventat de tine, deci nu este vorba de o eroare de redactare (cum am crezut inițial) ci este vorba de “cultura generală” care răbufnește din tine…

     “habar nu aveți cum să prescurtați în scris Dumnezeu”

     DACĂ ai respect pentru Dumnezeu, NU-ȚI PERMIȚI SĂ-I PRESCURTEZI NUMELE!!!!!! Bineînțeles că un ateu/agnostic sau cum vrei să-i mai zici tu (pentru mine, tot aia e) n-are nici un fel de reținere ca să prescurteze Numele lui Dumnezeu, ba chiar face tot posibilul să calce Numele Domnului în picioare, să-și bată joc de Divinitate, mai ales că “Dumnezeu nu există” și-atunci ateul/agnosticul/cum vrei să-i mai zici tu, își permite orice, inclusiv să prescurteze Numele lui Dumnezeu după bunul său plac sau chef.

     Ce nu poți tu să înțelegi este faptul că Dumnezeu EXISTĂ indiferent dacă tu crezi sau nu crezi acest lucru. Existența lui Dumnezeu este o realitate care nu depinde și nu este afectată de ateismul tău inutil și păgubos.

     “veniți cu subiecte de logică de clasa 9-10”

     Și tu cu ce vii?!? Siluirea limbii române (chestia aia inventată și denumită de tine “fanaticism”) e de clasa 11 sau 12 ?!? O fi de facultate, te pomenești ? Lasă aroganța și nu mai da lecții tocmai tu care demonstrezi niște carențe/deficiențe foarte mari în exprimare. Nu cred că ai căderea să ții aici prelegeri despre cultura generală, etc.

     “Tu nu poti demonstra nimic in afara de fanaticism impotriva ateilor.”

     Păi, tocmai am demonstrat că habar n-ai să te exprimi corect în limba română…

     Inițial, am dorit să-ți răspund la așa zis-ul “comentariu” dar nici nu știu dacă se merită să fac acest efort, mai ales că ai reușit performanța să mă jignești tocmai aici pe blogul meu, probabil că obișnuiești să postezi off-topic-uri. N-ai făcut nici o referire la articolul de mai sus, n-ai avut nici un punct de vedere cu privire la tema “ateismul și răspunsul la întrebarea poate Dumnezeu să facă o piatră atât de grea încât nici măcar El să nu o poată ridica”.

     Ia aici și bagă la cap până nu-i prea târziu:

   • Tomis, te credeam mai bun, dar ai decazut considerabil in ochii mei, bagand la mijloc pariul lui Pascal, si video-ul acela cu copilul. De ce?
    O sa incep cu pariul lui Pascal.

    La “suprafata” pariul lui Pascal pare a fi incontestabil, chiar si eu cand l-am vazut prima data, m-am blocat, pur si simplu avea dreptate. Dar cand am inceput sa ii fac “autopsia”, lucrurile s-au schimbat. Facand un rezumat, pariul zice asa:

    “Daca crezi nu pierzi nimic, daca nu crezi, ai sansa sa pierzi totul.”

    Vezi tu, acest pariu este facut pentru persoanele slabe de caracter. Acel “ai sansa sa pierzi totul” face totul, omului ii place sa aiba un drum sigur, si chiar cea mai mica sansa sa “piarda” pe un drum, il face sa o ia pe altul “mai sigur”. Pe cand o persoana cu un caracter puternic nu isi va schimba niciodata drumul. Risti si castigi.

    Pana acum am vorbit doar de partea a doua din pariu, acum iti voi zice ceva de prima parte “daca crezi nu pierzi nimic”. Din nou, pare sa aiba dreptate, dar totusi daca tu crezi iar la sfarsit vei constata ca Dumnezeu nu exista, o sa pierzi, si inca mult. O sa pierzi sansa de a avea o gandire vasta, o sa pierzi puterea de a-ti crea propria existenta si o sa fii condus in viata de nimic. In plus daca Dumnezeu exista, dar nu Cel in care crezi tu, vei fi tratat la fel ca cei care nu cred.

    Acum sa discutam putin si despre acel video…
    Pot sa spun din prima ca acel profesor este incult, pentru ca nu poti construi o casa fara temelie. Dar totusi, in cazul său, eu pot pune temelia.
    Deci: copilul a spus niste lucruri corecte, frigul este absenta caldurii, iar intunericul este absenta luminii, dar noi oamenii avem puterea de a aduce caldura acolo unde este frig, si de a aduce lumina acolo unde este intuneric. Comparandu-ne cu Dumnezeu, noi nu avem nici 1% din puterea Lui, si totusi El nu poate sa umple acel “gol” unde nu exista bine, dintr-o lume atat de mica, este ca si cum am avea la dispozitie o lanterna functionala cu baterii si totusi nu am putea lumina in totalitate interiorul unei cutii de fasole… Dar intrebarea vine: Nu putem, sau nu vrem? Iar raspunsul este simplu: Nu vrem. Pentru ca nu este in interesul nostru sa luminam interiorul unei cutii de fasole. Cam asa ceva e si cu Dumnezeu, pur si simplu nu vrea, dar noi nu putem fi definiti rai pentru ca nu vrem sa luminam interiorul unei cutii de fasole, pe cand El poate fi definit rau, pentru ca nu vrea sa își ajute propriile creatii. Deci profesorul are dreptate: Dumnezeu este rau… daca exista!

    • Robi, îmi pare nespus de rău pentru că am decăzut considerabil în ochii tăi și mai ales pentru că am “băgat la mijloc” atât pariul lui Pascal, cât și materialul video despre elevul Albert Einstein. Se pare că ar trebui să las ochii în pământ și să mă rușinez, nu-i așa ?!?
     Îți promit că de-acum înainte o să fiu cuminte și n-o să mai fac…

     Acum să trecem la lucruri serioase…

     “chiar și eu când l-am văzut [pariul lui Pascal] prima dată, m-am blocat, pur și simplu avea dreptate.”

     E foarte bine că te-ai blocat, asta înseamnă că ai avut câteva momente bune în care ai ieșit din ateism și ai început să intri în normalitate.

     “…o persoană cu un caracter puternic nu își va schimba niciodată drumul. Riști și câștigi.”

     Cu teoria ta, riști să decazi considerabil în ochii mei și îți voi explica de ce. Adolf Hitler a fost o persoană cu un caracter puternic și nu și-a schimbat niciodată drumul. A riscat și… A PIERDUT!!! Benito Mussolini a fost o persoană cu un caracter puternic și nu și-a schimbat niciodată drumul. A riscat și… A FOST ÎMPUȘCAT!!! Sadam Hussein a fost o persoană cu un caracter puternic și nu și-a schimbat niciodată drumul. A riscat și… A FOST SPÂNZURAT!!! Ion Antonescu a fost o persoană cu un caracter puternic și nu și-a schimbat niciodată drumul. A riscat și… A FOST ÎMPUȘCAT!!! Și exemplele pot continua… Deci las-o baltă cu teza “riști și câștigi” enunțată de tine. Cu concepțiile tale ateiste, nu poți decât să riști și SĂ PIERZI, aceasta este consecința inevitabilă atunci când Îl elimini pe Dumnezeu din ecuația existenței tale! Ateul RISCĂ ȘI PIERDE!

     “pariul lui Pascal este făcut pentru persoanele slabe de caracter”

     Serios?!? Decât să fiu o persoană cu “un caracter puternic” ca Hitler, Mussolini, Ion Antonescu, etc, prefer să fiu o persoană “slabă de caracter” care se străduiește să-L urmeze pe Hristos și să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu, chiar cu riscul să decadă în ochii tăi de ateu. E vreo problemă?!?

     Acum voi face și eu o “autopsie” pe înțelesul tău.
     Îți voi traduce pariul lui Pascal chiar acum:

     Dacă crezi în Dumnezeu, NU PIERZI NIMIC că aduci salariul acasă la soție și copii, nu dai banii pe băuturi alcoolice și țigări, nu mergi la cazinouri și jocuri de noroc, nu pierzi bani la pariuri și la păcănele, nu divorțezi de patru ori și nu te însori de cinci ori așa cum a făcut Călin Popescu Tăriceanu.

     DACĂ EȘTI ATEU, nu aduci salariul acasă la soție și copii, cheltuiești în prostie pe băuturi alcoolice și țigări, mergi la cazinouri și jocuri de noroc, pierzi banii la pariuri și păcănele, divorțezi de câte ori vrei și te recăsătorești de câte ori poftești.

     Dacă crezi în Dumnezeu, ești fidel soției tale, o iubești și o respecți cu adevărat, ai relații intime NUMAI CU SOȚIA TA, nu te duci la femeile ușoare și nu contractezi boli venerice, SIDA, etc.

     DACĂ EȘTI ATEU, îți înșeli soția (dacă Dumnezeu nu există, îți permiți să-ți faci de cap și să curvăsărești toată viața până mori), nu dovedești că îți iubești și că îți respecți soția, ai relații intime CU CINE NIMEREȘTI, te duci la toate mizerabilele, iei toate bolile venerice posibile și mori în chinuri fără Hristos și fără Dumnezeu.

     Sper că acum înțelegi mult mai bine cam ce înseamnă pariul lui Pascal, sper ca explicația mea de mai sus să nu mă facă să decad considerabil în ochii tăi…

     “[Dacă Dumnezeu nu există], o să pierzi șansa de a avea o gândire vastă, o să pierzi puterea de a-ți crea propria existență și o să fii condus în viață de nimic.”

     Dacă Dumnezeu nu există (DACĂ EȘTI ATEU), vei avea “o gândire vastă” care nu-ți va folosi la nimic, o să fii condus în viață de nimic, nu vei avea o direcție clară, vei orbecăi încolo și încoace, existența ta nu va avea nici un sens, vei rămâne un nihilist, un animal rațional care vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri, un om neîmplinit și nefericit, un om care va avea gânduri de sinucidere pentru că a dat la o parte Biblia (Sfânta Scriptură) și a înlocuit-o cu “minunatele” scrieri ale lui Cioran…

     Dacă Dumnezeu există, atunci ai încurcat-o rău de tot, ateismul tău nu va mai însemna nici două parale chioare, vei fi tratat ca un APOSTAT, ca un om care s-a lepădat de credință și și-a vândut sufletul pentru lucrurile materiale, trecătoare, pieritoare care nu-ți vor folosi la nimic în veșnicie.

     “Acum să discutăm puțin și despre acel video… Pot să spun din prima că acel profesor este incult. […] Deci profesorul are dreptate: Dumnezeu este rău… dacă există!”

     Robi, tu ești foarte inconsistent în ceea ce spui…
     Pe de o parte, spui că profesorul este incult iar pe de altă parte, spui că profesorul are dreptate! Păi, hotărăște-te odată! Ori este incult, ori are dreptate!!!
     Cum poate să aibă dreptate dacă este incult?!?!?
     Nu ți se pare că te contrazici singur, omule???

     “El [Dumnezeu] poate fi definit rău, pentru că nu vrea să își ajute propriile creații.”

     Eu cred că este exact invers… Propriile creații nu vor să apeleze la Dumnezeu / nu vor să fie ajutate de Dumnezeu și consideră că este mai convenabil să dea vina pe Dumnezeu pentru necredința lor, găsesc de cuviință că este mai practic să spună de Dumnezeu că “este rău” în loc să-și vină în fire, să renunțe la căile lor rătăcite și să se întoarcă cu toată ființa spre Dumnezeu.

     P.S.1 Creștinii nu sunt chemați ca să lumineze interiorul unei cutii de fasole ci sunt chemați ca prin felul lor de viețuire să strălucească în întunericul spiritual al acestei lumi, să ducă steagul Evangheliei până la marginile pământului, să vestească Cuvântul lui Dumnezeu la orice făptură omenească, să facă ucenici, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin!

     P.S.2 Profesorul NU ARE DREPTATE! Dumnezeu este bun! și EXISTĂ indiferent de părerea ateilor!

     • Scuză-mă, mi-ai blocat IP-ul? Pentru că nu merge să-ți las comentarii de pe PC și nu am timpul necesar de a-l rescrie de pe telefon.

     • Robi, nu ți-am blocat nici un IP. Nu recurg la această măsură decât dacă cineva încalcă Regulamentul pentru postarea comentariilor. Asta nu înseamnă că nu moderez comentariile, prin moderare, înțelegându-se chiar EDITARE dacă îți permiți să scrii Dumnezeu cu “d” mic pe un blog creștin evanghelic unde Numele Domnului ESTE RESPECTAT indiferent de opțiunea ta personală. Dacă vrei să scrii Dumnezeu cum ai tu chef, ai libertatea să schimbi “canalul”, poți intra pe site-uri ateiste și acolo poți să zburzi în voie și să-ți faci de cap. Din fericire, aici există o disciplină și niște reguli care trebuie respectate. Sper să fii înțelegător și să te conformezi, demonstrează-mi că ești un ateu cumsecade și vei putea posta comentarii pe acest blog până la adânci bătrâneți.

 • Dumnezeu poate face o piatră pe care să nu o poată ridica… de fapt, a şi făcut-o… este vorba de LIBERTATEA UMANĂ ! El nu intervine cu nimic in aceasta! Este o “piatră” pe care “nu o poate ridica” deoarece a promis să nu o ridice, iar Dumnezeu Îşi respectă promisiunile Sale, cum zice Psalmistul.

  Corect sau mai degrabă lămuritor, este acest răspuns:
  Dumnezeu poate crea o piatră pe care SĂ NU VREA să o ridice! 😉

  • Ştefan, mi-a plăcut foarte mult punctul tău de vedere !!!
   Te felicit pentru modul deosebit în care ai explicat şi ai prezentat aceste aspecte !
   Mă bucur mult că există oameni ca tine şi te mai aştept cu drag pe blogul meu !

   Şi eu cred în liberul arbitru (concepţia arminiană) respectiv, cred că Dumnezeu A PROMIS SĂ NU RIDICE PIATRA adică să nu treacă peste DECIZIA omului, peste VOINŢA lui, peste LIBERTATEA DE A ALEGE a omului (liberul arbitru)

   Fii binecuvântat !

   http://www.gotquestions.org/romana/Calvinism-Arminianism.html

 • “Păi, scuză-mă, Grandpa… E MAI BINE SĂ FII ATEIST ?!? E mai bine cu ţigara în gură ca să faci cancer bronhopulmonar şi să mori în chinuri groaznice, fără să poţi să respiri ? E mai bine să bei până nu mai poţi şi să faci ciroză hepatică ascitogenă, să ţi se umfle burta cu apă ca la o femeie gravidă şi să mori în chinuri prin hemoragie digestivă superioară datorită ruperii varicelor esofagiene ?!? E mai bine să fii curvar, să te duci cu nu ştiu câte femei pe care le schimbi ca pe nişte ciorapi după care le arunci cât colo când “te plictiseşti” de ele ??? E mai bine să fii un stricat, un afemeiat şi să te îmbolnăveşti de SIDA (virus HIV) sau cine ştie ce boli venerice grave de care poţi să suferi toată viaţa până mori ?!?”

  Deci in viziunea ta, ateii (atei, nu ateisti, incultule !) sant neaparat oameni care fumeaza si in general fac toate relele din lume ? Cred ca ai stat intr-o pestera toata viata ta. Ce-ar fi sa RAMAI acolo pt restul vietii si sa nu mai scoti capul si nici sa deschizi gura, nu de alta dar spui numai tampenii ?

  Istoricul Mircea Ioanid spunea ca inainte de a avea opinii, sa avem cultura, chestie valabila si pt cel ce tine acest blog. Am citit preanbulul blogului si m-am oripilat. Deductiile autorului blogului sant o adevarata insulta la adresa inteligentei. Pare un copil mai degraba decat un adult, la ce prostii poate debita.

  • Pentru Doru Braia cel cult, inteligent şi oripilat :

   ATEÍST, -Ă, ateiști, -ste, adj. (Rar) De ateu, referitor la ateism. – Din fr. athéiste. Sursa: DEX ’98 (1998)

   ATEÍST s., adj. v. ateu, liber-cugetător, necredincios.
   Sursa: Sinonime (2002)

   ATEÍST1 ~stă (~ști, ~ste) Care ține de ateism; propriu ateismului. Propagandă ~stă. /<fr. athéiste
   Sursa: NODEX (2002)

   ATEÍST2 ~stă (~ști, ~ste) m. și f. Adept al ateismului; ateu. /<fr. athéiste Sursa: NODEX (2002)

   ATEÍST, -Ă adj. De ateu, referitor la ateism. [Cf. fr. athéiste, it. ateista]. Sursa: DN (1986)

   ATEIST adj. m. pl. ateíști; f. sg. ateístă, pl. ateíste
   Sursa: Ortografic (2002)

   ACUM ŢI-E CLAR ?!? Oare toţi aceşti profesionişti, specialişti care au elaborat aceste dicţionare, sunt nişte inculţi ?!? Oare ei nu se pot ridica la nivelul tău de cultură şi super-inteligenţă ??? Măi, să fie ! Ruşine lor şi cinste ţie ?!?

   Apropo de "cultura" ta… Hai să vezi cât de cult eşti !
   Să citez puţin din DORU BRAIA – "OPERE ALESE" ca să vezi în ce constă adevărata insultă a inteligenţei :

   "sânt" în loc de forma literară corectă SUNT (probabil că ai lipsit de la ora când s-a explicat că limba română este o limbă latină, era mai plăcut la bar cu prietenii)

   “preanbulul” în loc de forma corectă PREAMBULUL

   Faptul că nu ştii să scrii şi să te exprimi în limba română, NU TE ORIPILEAZĂ DELOC ?!?

   “Preanbulul” la care te referi nu este o adevărată insultă la adresa inteligenţei ??? Cine ar trebui să intre într-o peşteră şi să rămână acolo pentru tot restul vieţii ?

   “Înainte de a avea opinii, să avem cultură !”
   Serios ? În locul tău, mie mi-ar fi ruşine să citez diverşi intelectuali în condiţiile în care tu te exprimi aşa cum te exprimi (observi că spre deosebire de tine, eu nu folosesc “epitete”). De exemplu, cum sună expresia “chestie valabilă” ??? Tu nu debitezi prostii ? Dar ce faci ? Debitezi “chestii” ?!? Get lost !

   P.S. Citeşte măcar o dată Regulamentul acestui blog care te oripilează atât de mult şi abia după aceea decide-te dacă mai are sens să mai calci pe aici…

   Auzi cine vorbea… “înainte de a avea opinii, să avem cultură”… culmea culmilor !!! Come on, man !

 • “E mai bine să fii curvar, să te duci cu nu ştiu câte femei pe care le schimbi ca pe nişte ciorapi după care le arunci cât colo când “te plictiseşti” de ele ???”

  Răspuns: DA !

  Cu menţiunea că nu “le arunci cât colo” când te plictiseşti de ele, că doar suntem în secolul în care suntem, nu trăim în grotă (unii)…

  Actul sexual/relaţiile dintre oameni, au loc de comun acord şi tot aşa se încheie. Aşa fac oamenii civilizaţi… şi, ca să ştii şi tu, nu doar bărbaţii se plictisesc de femei, se mai întâmplă şi viceversa… Ce să vezi, oamenii se mai plictisesc unii de alţii 🙂 surpriză ! Nu văd de ce ar mai sta doi oameni împreună dacă nu-i mai uneşte nimic ? Pe masochişti îi înţeleg, dar restul…

  • Ștefan, nu zice nimeni ca doi oameni (evident, BĂRBAT ȘI FEMEIE, nu discutăm de alte chestii anormale sau mai bine zis, aberante) să stea neapărat împreună dacă nu se poate și nu se poate, dacă s-au epuizat toate căile de înțelegere și împăcare… dar nici să facă permutări de trei luate câte doi… adică toate combinațiile posibile și imposibile, fără nicio mustrare de conștiință, fără nici un regret, fără nici o teamă de Dumnezeu… Mai ales că suntem OAMENI, nu animale. Numai animalele se combină aiurea, pe unde nimeresc și cu cine nimeresc…

   Aaa… pardon… am uitat că ateiștii cred că ei sunt niște animale… (”animale raționale care vin de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri”, vorba marelui gânditor Petre Țuțea).

   Spre deosebire de atei, creștinii (surpriză !) cred că sunt OAMENI și în tot cazul, se străduiesc să fie și să rămână oameni…

   P.S. Dacă știai că “te plictisești” atât de repede, cine te-a pus să te însori sau să te măriți, omule fără pic de înțelepciune ?!? (bineînțeles că nu mă refer la tine, sunt convins sută la sută că tu ești un om serios, la casa ta, cu soție și copii, un familist convins).
   E mai bine să distrugi viața unui om ? E mai bine să încurci existența cuiva și să ți-o complici și pe a ta ?!? Asemenea oameni n-ar fi bine să stea într-o grotă ??? Aaa… pardon… acolo chiar că s-ar plictisi…

 • Dumnezeu este infinit, nemărginit, etc, necreat ! Orice creație (inclusiv o piatră) presupune existența sa într-un anumit timp și spațiu, oricât de mare ar fi, va fi limitată ! Orice număr, în comparație cu infinit, este mai mic decât infinit ! Deci ??? După părerea mea, întrebarea în sine este o prostie !

  • “După părerea mea, întrebarea în sine este o prostie !”

   DPGBV, se pare că ai mare dreptate când spui că întrebarea în sine este o prostie. O prostie ATEISTĂ!

   Cam asta se spune și în finalul articolului:

   […] argumentul ateilor se rezumă în ultimă instanță la „noi vorbim lucruri fără sens, deci Dumnezeu nu există” ori „nici noi nu știm ce vrem să spunem, deci Dumnezeu nu există”.

 • Îmi place ce ai scris, dar asta nu înseamnă că ai dreptate. Dacă tu îți permiți să zici că acea “piatră” din întrebare este un “non-sens”, atunci și eu îmi permit să modific întrebarea.

  Deci noua întrebare este:

  “Poate Dumnezeu, care prin existența Lui nu se poate supune legilor fizicii, să creeze o piatră atât de grea încât nici El să nu o poată ridica?”

  Uite de asta “piatra” din întrebarea normală e un “non-sens” pentru că aplici legile fizicii la o Ființă căreia nu I se pot aplica. Oricum aștept răspunsul la întrebarea formulată de mine.

  • Robi, noua întrebare pe care o pui nu mă va convinge niciodată să-ți permit să promovezi ATEISMUL pe blogul meu. Pentru un ateu ca tine, orice va fi un “non-sens”, vei nega orice, vei contesta orice, vei rămâne un animal rațional care vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri (vorba marelui filozof Petre Țuțea). Cine crezi că poate aduce mai multe beneficii poporului român ?!? Credința creștină autentică sau ateismul inutil și păgubos pentru orice om ??? Crezi că PRIN ATEISM, românii vor reuși să iasă vreodată din mocirla imorală în care se bălăcesc ?!? Cum va reuși ateismul să schimbe în bine structura interioară a omului căzut ? Nu cumva pușcăriile vor fi mai pline ?!? Nu cumva ateismul este un factor favorizant/determinant al anarhiei ??? Dacă nu există Dumnezeu, atunci nu există nici legi divine morale și nici legi omenești care trebuie respectate, nici respect pentru autorități… Nu cumva prin ateism România se va prăbuși din ce în ce mai mult ? Ce se va alege de acest popor fără credința în Hristos și în Dumnezeu ?!?

   Garantezi tu cu ateismul tău grozav că va fi bine ???
   Pe cuvântul tău de ateu ?!?

   Să fim serioși…

   • Draga Tomis, ai ocolit intrebarea mea si ai ajuns la politica, de data asta te iert si iti voi raspunde la intrebari. “Animal rational” nu sunt, ba dimpotriva, eu personal fac lucruri irationale mai tot timpul.
    Din cunostintele mele reiese ca biserica ortodoxa romana primeste anual o suma de peste o suta de milioane de euro din care nu da nici macar zece la suta copiilor orfani sau dizabililor din Romania. Uitam, acei peste o suta de milioane NU SUNT IMPOZITATI. Si sa zicem totusi ca ai dreptate, biserica romana ne poate scoate din “rahat” pe moment. Dar daca omul ramane cu biserica, el nu va incerca niciodata sa se autodepaseasca, anual vom creste in numar, pentru ca biserica este impotriva avorturilor (si eu sunt, dar daca copilul are vreun handicap, mai bine moare decat sa sufere o viata) si in mai putin de doua sute de ani ne vom omora intre noi ca cainii pentru ca nu mai avem ce manca. Dar daca omul isi foloseste ratiunea, in mai putin de doua sute de ani vom avea o tehnologie destul de puternica incat sa colonizam alte planete, deci inca vom fi civilizati.

    Eu, am fost inconjurat de mic de crestini, iar in timp, am inceput sa inteleg cum e crestinul. Se gandeste doar la el (stii ca crestinul nu are voie sa doneze organe… nu?). Am vazut mii de crestini ce se imbatau ca porcii, se injurau, se bateau, unde este iubirea dintre crestini? Nu spun ca ateul nu bea, nu injura si nu se bate, ba dimpotriva, sunt amandoi pe aceeasi linie. Deci nu cred ca crestinii vor ajunge in rai si ateii in iad. Daca Dumnezeu al vostru e atat de bun incat sa va ierte toate pacatele pe care le-ati facut in viata, de ce nu i-ar ierta si pe atei? Cum poate El sa ne dea liber arbitru, doar ca apoi sa ne oblige sa Îl iubim? ca daca nu, o sa ardem in chinuri.

    Tomis, la inceput credeam ca esti un crestin divers, esti la fel ca ceilalti, doar ca mai inteligent. Eu nu incerc sa te fac sa devii ateu, eu doar vreau sa-ti faci o autoevaluare, si sa decizi tu ce e mai bine pentru tine, nu sa fii influentat de altii. Deci iti zic sincer, ca sa iti dai seama ce e mai bine pentru tine, incearca sa gandesti ca un ateu, iar apoi confrunta gandirea crestina cu cea atee.

    Eu m-am nascut crestin, iar la varsta de 9 ani, vroiam sa imi pun unele intrebari despre Dumnezeu, dar eram terorizat la gandul ca voi arde in iad daca mi le pun. Atunci, eu nu stiam de existenta ateilor, deci nu puteam sa incerc sa gandesc ca unul. Dar cateva luni mai tarziu, cand mi-am pus intrebarile si am incercat sa dau raspunsurile crestine nu se legau, atunci am incercat sa raspund intr-un alt mod (cel ateu) si excluzandu-L pe Dumnezeu si tot ce I se atribuie, lucrurile se legau. Asa am devenit ateu, la varsta aia credeam ca am creat o noua religie. Doi ani mai tarziu, aflasem ca sunt ateu, deci tu stii ce e mai bine pentru tine 😉

 • Mare atentie la modul cum formulezi!

  Ateismul nu inseamna lipsa credintei in Divinitate! Consulta multe societati spirituale si grupuri pe internet daca vrei sa te convingi. Ateismul presupune ca Dumnezeul definit de religii nu este cel adevarat si real.

  Stiinta in sine este o religie pentru ca Dumnezeul ei este Adevarul Absolut si legile naturii (matematica, fizica, chimia, biologia, stiintele sociale, psihologia, etc).

  Tu de ce crezi ca atatia asa-zisi atei savureaza povestile cu extraterestri si OZN-uri si romanele SiFi? Raspunsul indirect si inconstient al lor este simplu si anume: “Pentru ca in viitor, stiinta va progresa atat de mult incat ne va duce acolo incat vom putea depasi povestile din Biblie si religie”. De aici au aparut anticipatiile cu teleportarea, clonele cibernetice si reale prin teleportare, viata vesnica, calatoriile inter-galactice, imperiile spatiale si galactice, tuneluri de calatorie prin gauri negre, mutanti genetici si supraoameni.

  Acesti asa-zisi atei, au facut din stiinta un Dumnezeu figurat!
  Fii foarte atent la nuanta! 90% din acesti oameni sunt foarte credinciosi si mistici in “Dumnezeul” lor si in fortele lui. De aceea si savureaza atat de mult stiinta si romanele de anticipatie si SIFI.

  Ateii reali care raman dupa ce ii scazi pe cei enumerati de mine mai sus sunt foarte putini. Sunt in general oameni blazati, resemnati, foarte egoisti dpdv al caracterului, avari si cu un simt liberal puternic al propietatii, care si ei au de fapt un “Dumnezeu”. Dumnezeul lor adevarat este EU-ul lor si PERSOANA lor. As indrazni sa spun chiar DOS-ul lor cu riscul de a fi cenzurat si banat pentru limbaj tendentios si obscen.

  Concluzie: Ateii reali sunt foarte, foarte putini! Ar trebui scazut din cifrele statistice, numarul celor enumerati de mine mai sus.

  Sunt foarte putini filozofi sau oameni de stiinta care nu cred in NIMIC!

  Pana la urma, Dumnezeu este un nume de fiinta. Daca îi atribuim lingvistic un alt sinonim, nu inseamna ca El nu mai exista ci doar ca L-am redenumit (rebotezat) insa functiile si atributele lui raman in medie aceleasi si constante!

 • Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.” Şi iarăşi: „Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte.”
  (1 Corinteni 3:19-20)

  Poți avea înțelepciune în ochii acestei lumi, dar nu folosește la nimic dacă îți vei pierde sufletul. Și la ce mi-ar folosi să cunosc știința și toată înțelepciunea acestei lumi, dacă nu aș avea dragostea care este atributul lui Dumnezeu, aș fi ca o aramă sau un chimval zăngănitor. Nimic bun nu locuiește în noi oamenii, totul este pus în noi de El.

 • DEȘERTĂCIUNEA

  M-am uitat în jurul meu
  Și-am văzut în lumea mare,
  Plâns, durere și desfrâu,
  Tot ce este rău sub soare.

  M-am uitat la bogății,
  Și-am privit cu murmur,
  Cum oamenii aleargă după bani,
  Și-i iau pe prieteni drept dușmani,
  Și uită de cel amărât,
  Și-i groază-n lumea mare,
  Căci sufletul se-ndreaptă
  Spre marea pierzare.

  M-am mai uitat la viață,
  Se trece ca o lumânare,
  Grăbindu-se cu pașii iuți
  Într-un sicriu, într-un mormânt,
  Se trece ca o floare.

  Și am văzut deșertăciunea,
  Și goana după vânt,
  Eu am văzut și lăcomia
  Și setea de putere,
  Cum unii se ridică tot mai sus
  Uitând ce înseamnă mângâierea.
  Uită ce înseamnă rugăciunea,
  Uită că există un Dumnezeu,
  Care ne va cere socoteală în Cerul Său.

  Când va fi judecata
  Ce mai contează banii, averea acestei lumi?
  Când vom vedea pe Domnul,
  În strălucirea Sa,
  Cu ce diamant sau aur
  Îl poți compara?
  Căci strălucirea Lui imensă
  Orbește orice om,
  Nimeni nu poate să vadă,
  Slava Sa de Dumnezeu.

  Căci în prezența Lui nu poate dăinui
  Niciun păcat ci doar ai Săi copii,
  Ce l-au întâlnit pe Domnul,
  În pribegia lor pe acest pământ,
  Când ei au fost batjocoriți,
  Datorită Numelui Său Sfânt.
  Când au mărturisit pe Domnul,
  Pentru viața lor,
  Și-l recunosc ca drept Mântuitor.

  Nimic ce e sub soare,
  De la un cap la altul,
  Nimic nu este veșnic,
  Totul este trecător,
  Chiar înțelepciunea,
  Este o nebunie,
  Căci la ce folosește,
  Dacă pierzi a ta mântuire.

  Azi Domnul ne deșteaptă,
  În zorii dimineții,
  Ne scoală iar la viață,
  Spre-o zi de mulțumire.
  Căci tot e de Domnul,
  Nimic nu-i fără El,
  El totul dă, și dă cui vrea
  Depinde de credința ta.

 • O întrebare pentru cel care a adus întrebarea cu piatra,
  după care cred că pot da un răspuns exact:
  Care este greutatea pietrei respective?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

REGULI OBLIGATORII PENTRU POSTAREA COMENTARIILOR PE BLOGUL LUI TOMIS THE CAT:

Vă rugăm să comentaţi la obiect, referindu-vă strict la conţinutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene sau “epitete”, atacurile de orice fel la persoana autorului articolului, afişarea de anunţuri publicitare sau linkuri prin care sunt promovate ateismul, satanismul, anticreştinismul, rasismul, fascismul, comunismul, precum şi jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori care au scris un comentariu, se vor sancţiona drastic prin cenzurarea parţială a comentariului, ştergerea integrală a comentariului sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului celui care şi-a permis să încalce acest Regulament.

Blogul lui Tomis the Cat nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora, revenind, integral, autorului comentariului.
error: Content is protected !!